Saturday, 25 March 2023

เกิดแผ่นดินไหวระดับ 4.1 สะเทือนเชียงใหม่ ยังไม่พบความเสียหาย

เกิดแผ่นดินไหวระดับ 4.1 ที่ อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ มีแรงสะเทือนในเชียงใหม่และก็ลำพูน แต่ยังไม่มีรายงาน

ไม่พบความเสียหาย

ความเสียหายใด ๆ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

กล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนตุลาคม 2565 ว่า เมื่อเวลาราว 4.36 น. ที่ผ่านมา เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณ ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ละติจูด 18.790 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.106 องศาตะวันออก ขนาด 4.1 ความลึก 2 กิโลเมตร

เบื้องต้น กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวฯ กล่าวว่า แผ่นดินไหวคราวนี้ได้รับแจ้งความรู้สึกสั่นไหวได้ในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด อ.เมืองเชียงใหม่ อ.สันกำแพง อ.แม่ริม และก็ อ.สันทราย รวมไปถึง อ.บ้านธิ จังหวัดลำพูน และก็ อ.ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้ง

อย่างไรก็ตามถึงในเวลานี้ยังไม่มีรายงานความเสียหาย

ในเวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธถาวร สั่งให้ทุกอำเภอเร่งตรวจสอบและก็รายงานความเสียหายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น